مرکز تماس مشتریان

مرکز تماس مشتریان

با توجه به نقش مهم در ارتباط بین سازمان‎ها و مشتریان، در سال ۱۳۹۴، صدای سرمایه با هدف امکان ارتباط مشتریان در هر زمان و هر مکان در راستای تسریع و تسهیل در امر پاسخگویی و با بهره‎گیری از فناوری‎های مدرن، به‌منظور ارایه خدمات مربوطه راه‎اندازی گردید.

این واحد در حال حاضر در دو حوزه «پشتیبانی شعب» و «راهنمایی مشتریان» بانک سرمایه فعالیت دارد و از طریق شماره تلفن 4373 آماده پاسخگویی می‎باشد.

ضمناً این شرکت آمادگی خود را جهت ارایه سرویس به سایر سازمان‎ها اعلام می‎دارد.