منشور اخلاقی

منشور اخلاقی


در راستای تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و رعايت اخلاق حرفه‌ای در محيط كار كه مقدمه آن، پايبندی به ارزش‌های اخلاقی و اسلامی است، كاركنان تجارت الکترونک سرمایه به‌منظور ارج نهادن به مشتريان و ذینفعان و حفظ كرامت و ارزش‌های والای انسانی، خود را مقيد به رعايت اصول زير می‌دانند

  •   محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات بانک سرمایه را براساس نيازهای مشتريان، طراحی و عرضه نموده و با نظرات آن‌ها ارتقا می‌بخشيم
  •   با تکیه بر توسعه بانکداری الکترونیک، حتی‌المقدور موجبات مراجعه حضوری به شعب را حذف نموده و با ارایه خدمات نوین بانکی خدمت‌رسانی به مشتریان را در سطح قابل قبول تسریع و تسهیل می‌نماییم
  •   ما بر اين اعتقاديم که احترام و رعایت انصاف در قبال رقبا ضروری بوده و رقابت، باید با رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و اخلاق کسب و کار، انجام پذیرد
  •  ما بر اين اعتقاديم كه سود اقتصادی، تنها در سايه توليد ارزش افزوده به دست می‌آيد و به همین ميزان نيز قابل توجيه است در عین حال که این موضوع را تنها يا مهمترين انگيزه خويش نمی‌دانیم
  •  ما بر اين اعتقاديم كه بايد دانش خود را در زمينه فعاليت‌های سازمانی، به‌روز نگه‌داريم و مطلوب‌ترين خدمات را به مشتريان ارایه دهيم
  •   ما کارکنان تجارت الکترونیک سرمایه، بدون چشم داشت، در جهت پیشبرد اهداف شرکت، براساس ضوابط و مقررات در محیطی مبتنی بر کار فعالیت می‌کنیم 
  •  ما به کار گروهی اعتقاد داشته و آن را دليل موفقيت خود می‌دانيم
  •   ارجحیت و توجه به مصالح سازمانی درمقابل مصالح شخصی، سرلوحه فعالیت هریک از کارکنان قرار دارد
  •   انعطاف‌پذیری، انتقادپذیری و تامین رضایت مشتریان از ویژگی‌های اصلی شرکت به‌شمار می‌رود
  •   ما تداوم موفقيت خود را در توسعه پايدار و حفظ محيط زيست دانسته و مراقبت از آن همواره برای ما ارزشمند خواهد بود